Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Als ik die ander was……

Als ik die ander was….

Als ik die ander was
hoe zou ik mij gedragen
zou ik mijn leven wagen
dat is als kostbaar glas.

Als ik die ander was
zou ik mijn armoe wegen
het brengen tot een zegen
Gods woord als mijn kompas.

Als ik die ander was
gaf ik mijn rijkdom prijs
aan hen die zonder spijs
zijn, zoals ik onlangs las.

Als ik die ander was.

Ik ben die ander niet
al heb ik vreugde en verdriet
Hij wil mij leren leven
om mijn medemens te geven
met mijn eigen moog’lijkheden
met mijn toekomst en verleden
niet vragen wat die ander doet
maar God vragen hoe het moet.