Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Bij het sterven van een kindje

Bij het sterven van een kindje

Het was niet hààr beurt
God, U hebt haar toch gegeven.
Waarom leeft een zieke
nog zijn ondraaglijk leven.

Het wàs niet haar beurt
Mijn God, hoe kunt U toch dit
prille jonge leven nemen
dat nog geen herinnering bezit

Het was niét haar beurt
toch hebt U haar genomen
haar plaats was klaar
zij mocht bij U komen.

Het was wél haar tijd
een tijd door U bepaald
maar Heer ik wilde haar niet kwijt
troost U waar een mens hier faalt.