Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Bij het strijden

Bij het strijden

Als een schaduw van verdriet
zich uitstrekt over mij
en ik het zonlicht van Uw liefde
niet meer in mijn leven zie

als het koud is in mijn hart
de schimmen grillig zijn
een muur mijn zicht op U ontneemt

als ik het Licht niet zie
en strijd met U mijn God
omdat ik U maar niet begrijpen kan

wil mij dan niet verlaten
neem niet uw Geest van mij
help mij door strijd en moeiten heen

dan zal ik aan het einde
van de lange donk’re weg
erkennen Heer U was er heel mijn leven
ook toen ik U niet meer zag staan.