Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Christus het “Vleesgeworden”Woord

Christus het “Vleesgeworden” Woord

Johannes vertelt ons van Het Woord.
Het Woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is.
Johannes laat ons zien dat door Christus alles tot stand gekomen is.
Het woord was ook voor Maria belangrijk. Zij kreeg van de engel Gabriël te horen dat ze moeder zou worden. Moeder van de Zoon van God.”.
Het Woord zou vlees worden door de werking van de Heilige Geest.
Maria moest het woord van God geloven.
.” Want”, zei de engel, “geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen”

God zegt dat door het Woord alle dingen geworden zijn, want in het Woord was leven (Joh.1)
Wat een verschil met onze woorden. Onze woorden kunnen mensen soms figuurlijk doden. Wat een troost dat er dan Het Woord is dat levend maakt en in wie geen duisternis is.

Ook het woord kwam tot Jozef in een droom. Hij kreeg van de engel de boodschap Maria niet te verlaten. Zonder dat woord was Jozef stil weggegaan. Vertwijfeld omdat hij er niets van begreep.
Maar het woord dat door de profeten gesproken was moest vervuld worden.Waar de profeet Jesaja zegt : “Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven.”

Toen de herders bij de kribbe kwamen en Christus aanbaden, bewaarde Maria al deze woorden in haar hart. Woorden waaraan ze later nog vaak teruggedacht zal hebben.
Toen waren het woorden van lof en aanbidding. Later waren het woorden van kruisig Hem.
En eenmaal bij het kruis zullen de woorden van lof en aanbidding als een zwaard door haar ziel gegaan zijn.

De discipelen werden de wereld in gezonden om het Woord onder de heidenen te vertellen.
Velen hebben hun voorbeeld gevolgd en hebben het zelfs met de dood moeten betalen.
Het Woord was voor hen belangrijker dan woorden van mensen. Hoewel zij gedood werden wisten ze dat geen woord dat van God komt krachteloos zal wezen.
En zo werd dan ook het bloed der martelaren het zaad van de kerk.
Onze voorouders mochten zo ook eens het Woord van God horen en aan hun kinderen doorgeven. Wat een genade heeft God ons daarin bewezen.

Wij zijn nu twee duizend jaar verder. Nog steeds mogen wij horen van het “Vleesgeworden Woord”. Wij mogen spreken van de geboorte van onze Heiland Jezus Christus.
Wij mogen in lof en aanbidding onze hemelse Vader danken dat Hij zijn Zoon op aarde zond om de weg tot Hem weer vrij te maken.
Wij mogen getuigen van het Woord dat levend maakt en in wie geen duisternis is.
Tegenwoordig leven wij in een beeldcultuur. Alles moet zichtbaar gemaakt worden.
Luisteren en vertellen wordt steeds moeilijker.
In deze beeldcultuur zullen wij ons moeten realiseren hoe belangrijk het is dat het Woord van
God gesproken wordt. Verteld wordt aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen aan onze buren en ieder die God op onze weg plaatst.

Laten wij bidden dat God ons de mogelijkheden geeft om van het “Vleesgeworden Woord” te spreken, te getuigen van de Zoon van God die geboren is als Redder van de wereld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *