Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Daar mag ik eeuwig leven

Daar mag ik eeuwig leven

Hier wenkt de dood, het leven wacht
De nacht is daar geweken
Geen zonde wordt er meer bedacht
Slechts liefde wordt gegeven
Daar is het licht, daar is het dag
Daar zal geen strijd meer wezen
Volkomen in gehoorzaamheid
Zal ieder dankbaar wezen

U schept een aard die stralen zal
Waar kind en leeuw dan spelen
Tesamen in verbondenheid
De Schepper wordt geprezen
Daar is het licht, daar is het dag
Daar zal geen strijd meer wezen
Volkomen in gehoorzaamheid
Zal ieder dankbaar wezen

De stad van heil, de vredesstad
Uw stad zal eens verschijnen
U zult een muur rondom hen zijn
Een vesting vast gelegen
Daar is het licht, daar is het dag
Daar zal geen strijd meer wezen
Volkomen in gehoorzaamheid
Daar mag ik eeuwig leven