Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Dank U Vader

Dank U Vader

Uit genade kom ik nu
Ik richt mijn hart tot U
Wil in liefde mij gedenken
Mij Uw vreugde schenken

Met mijn handen in Uw hand
Ga ik door het leven
Reis ik Vader in vertrouwen
‘k wil op U steeds bouwen

Zijn mijn wegen vol verdriet
Word ik aangevochten
Voel ik handen die mij dragen
‘k hoef het maar te vragen

U wilt horen naar mijn stem
Vult mijn open handen
Door mijn Heiland mag ik leven
‘k ben van straf ontheven.