Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De goede Herder

De goede Herder

De goede Herder kent zijn schapen
Hij luistert naar hun stem
ook jij mag met Hem praten
de goede Herder kent zijn schapen
Hij zal in eeuwigheid niet slapen
ben jij een volgeling van Hem
de goed Herder kent zijn schapen
Hij luister naar hun stem.