Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De Heer is opgestaan!

De Heer is opgestaan!

Met vreugde mogen we uitzien naar het paasfeest. Het is het feest van het leven. Het leven dat we door het sterven van Christus weer teruggekregen hebben.

Het was voor de volgelingen van Jezus in geestelijk opzicht een zware tijd.
Ze begrepen er niets van. Hun Heer, die zo machtig was, dat Hij de doden levend kon maken, was nu zelf gestorven. Hoe was zoiets mogelijk. Was Hij geen Heer en Meester over zijn eigen leven? En hoe moest het nu verder? Konden ze de mensen nog wel vertellen van hun Heer, die gestorven was? Konden ze vertellen dat Hij de kruisdood , de dood die door God zo vervloekt was, gestorven was?
Het moet gestormd hebben in hun harten. Want hoe kon een man die in hun ogen zo machtig was zich zo lijdzaam gedragen.
Ze moesten Hem nu zo snel mogelijk begraven, want het was bijna sabbat
Als de sabbat voorbij is kunnen ze weer naar het graf gaan en verder treuren. Maar het treuren gaat over in verbijstering. Hoe is dat mogelijk! Ze hebben hun Heer weggenomen.
Jezus zelf moet Maria’s hart openen voor de heilsboodschap.
Als Maria de stem van Jezus hoort beseft ze nog niet dat het de opgestane Heer is. Jezus moet haar ogen openen door haar naam te roepen.
Jezus die tot velen gezegd had volg mij, moet nu tot een volgeling zeggen: Geloof in de opgestane Heer. Wat een vreugde is er in het hart van Maria. Nu heeft ze haar Heer weer bij zich, maar dan zegt Jezus haar dat ze Hem niet vast kán houden.
Maria gaat naar de discipelen en vertelt ze alles wat haar overkomen is.
En de discipelen? Ze zullen vol verbijstering het aangehoord hebben. Maar de Heer zelf zal hun geloof versterken door later ook aan hen te verschijnen.
Christus is aan vele mensen verschenen. Het zal op velen diepe indruk gemaakt hebben.
Maakt het op ons ook zo’n diepe indruk. Het verhaal is zo bekend dat we nauwelijks meer bevatten hoe het geweest moet zijn. Misschien denken we, als we erbij geweest waren was het heel ànders geweest. Maar hadden wij het dan wel geloofd?

Wij moeten net als de discipelen de boodschap van de opgestane Heer uitdragen, de wereld in. Maar dat kunnen wij alleen maar als we zelf de blijdschap van dit evangelie uitstralen. En wat een blijdschap is het! De Heer is waarlijk opgestaan! Dood en graf hebben niet het laatste woord meer. De dood is overwonnen en al ervaren wij hier nog veel verdriet, toch mogen wij het tot elkaar en tot alle mensen zeggen. Houd moed! Jezus leeft en die Hem aannemen als hun verlosser zullen na een korte tijd van lijden in eeuwigheid met Hem leven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>