Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De hemelvaart van Jezus

De hemelvaart van Jezus

 

Het is al weer een tijdje geleden dat er van alles gebeurde in de stad.

Gedalja kan het zich nog goed herinneren. Jezus, de Messias, zoals zijn ouders Hem noemden was veroordeeld en gekruisigd. Hij moet er nog aan denken hoe zijn vader thuis kwam en het vertelde.

Hoe blij zijn vader was toen ze vertelden dat hij opgestaan was uit de doden. Je kon het bijna niet geloven, maar toen zijn vader een keer in de buurt van de olijfberg liep heeft hij Hem gezien en zelfs met Hem gesproken. Zijn vader kon er zo mooi over vertellen en wat was hij blij. Hij had Hem gezien, zomaar onderweg. Wie durfde nu nog te zeggen dat het niet waar was.

Jezus had toen tegen hem gezegd dat Hij moest sterven, dat het al door de profeten was gezegd, maar dat Hij ook weer op zou staan. Toch zou hij hier niet altijd blijven want hij moest naar Zijn Vader in de hemel. Daar zou Hij voor al zijn volgelingen zorgen.

Gedalja’s vader vond het jammer dat Hij weer zou vertrekken.

Er waren heel veel mensen die Hem zagen na zijn opstanding. Zijn vrienden die altijd met Hem meereisden door het land voordat Hij gestorven was bleken nog veel bij elkaar te komen.

Iedereen wist waar ze waren. In het grote witte huis waar een hele mooie rode druif aan de zijkant stond.  Op het huis stond: “De ware wijnstok”

Het huis was al heel oude en als je vroeg: Weet je waar ”De Ware Wijnstok” is, dan kon iedereen je het huis wijzen. Vroeger werd daar wijn verkocht, ze zeggen dat het hele lekkere wijn was en dat ze het huis daarom zo noemden.

Op een avond was Jezus weer bij zijn volgelingen in dat huis. Hij had met ze gegeten en vertelde hen dat Hij niet op aarde zou blijven maar dat Hij naar de Vader in de hemel zou gaan. Het zou al snel gebeuren. Zijn volgelingen werden daar heel verdrietig over. Nu was Hij bij hen en nu zou Hij weer weggaan. Ze hadden Hem toch zo nodig. Ze konden Hem gewoon niet missen. Dat zeiden ze dan ook tegen Jezus. Jezus begreep dat best, “Maar” zei Hij, “ als Ik niet naar de hemel ga zal Mijn boodschap nooit door de wereld gaan. Ik stuur jullie vanuit de hemel namelijk de Heilige Geest en die zal jullie troosten en er voor zorgen dat er heel veel mensen over Mij horen. Jullie moeten als ik weg ben aan de hele wereld vertellen wat er gebeurd is want Ik wil dat alle mensen gelukkig worden en later bij Mij in de hemel komen. De Heilige Geest zal jullie daarbij helpen.

Tot zolang moeten jullie in Jeruzalem blijven. Op een dag zullen jullie merken dat ik de Heilige Geest op jullie uitstort”.

Jezus ging weg en Zijn vrienden dachten over Zijn woorden na. Ze geloofden het wel maar het was toch ook moeilijk om alles te begrijpen.

Een paar dagen later kwam Jezus weer bij zijn vrienden. Hij wilden met hen een eindje gaan wandelen. Het was een mooie blauwe lucht met een paar witte wolken. Ze zon scheen en de vogels zongen. Wat zou het fijn zijn dacht Johannes als het altijd zo zou blijven.

Ze liepen richting  Bethanië. Toen ze daar bijna aangekomen waren bleef Jezus staan. Hij keek Zijn vrienden aan en deed zijn handen omhoog.

Zijn vrienden keken heel verbaasd want terwijl Hij hen zegende ging Hij steeds verder omhoog.

Hoe was dat mogelijk, daar ging hun Heer zomaar de lucht in, ze wilden Hem wel vasthouden maar dat kon niet. Nog even en ze zagen Hem niet meer. Hij ging hoger en hoger tot een wolk er voor zorgde dat ze Hem niet meer konden zien. Ze bleven naar de hemel staren net of ze wilden wachten tot Hij weer terug kwam. Maar Hij kwam niet terug. Hij was verdwenen.

Ineens hoorden ze iemand spreken. Wat kijken jullie naar de lucht. De Heer is naar de hemel gegaan naar Zijn Vader. Hij heeft toch gezegd dat Hij daar heen zou gaan? Jullie hebben gezien hoe Hij de lucht inging en verdween maar zo zal Hij ook weer terugkomen.

Ze keken elkaar aan. Ja, dat had Jezus hen ook gezegd maar het voelde zo leeg nu Hij weg was.

Ze gingen naar hun huis en spraken nog lang over alles wat er gebeurd was. Jezus zou hen de Heilige Geest sturen daar moesten ze op wachten en dan zouden ze alle mensen kunnen vertellen wie Jezus was en wat Hij gedaan had voor hen en voor de hele wereld.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>