Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De Koning van ‘t heelal

De Koning van ’t heelal

Ik zag spierwitte wolken
langs een blauwe hemel gaan
mijn hart verheugde zich
straks komt mijn Heer eraan.

De wolken dreven verder
gingen aan mij voorbij
toch bleef ik er aan denken
het maakte mij heel blij.

Wat zal ’t een vreugde wezen
als Hij ineens verschijnt
de zon onder zijn voeten
de maan die dan verdwijnt.

Met sterren in zijn handen
de Koning van ‘t heelal
en ieder houdt zijn adem in
wanneer Hij komen zal.

De lucht wordt opgerold
dan zie ‘k de hemel open
het oude is voorbij gegaan
’t nieuwe mag ik binnenlopen.