Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De stilte van stille zaterdag

De stilte van stille zaterdag

De stilte van de dood is ingetreden
De vrouwen hebben het gezien
Jozef bracht het lichaam bovendien
Naar het graf, het is verleden

De avond valt het wachten is begonnen
Zijn woorden klinken na nog even
Bevelen worden er gegeven
Wie kan hem binden, droogt de bronnen?

Een grote steen onttrekt hem aan het heden
Zijn Geest verschijnt in Godd’lijk  licht
Een doek bedekt zijn aangezicht
de tekens hoe zijn lichaam heeft gestreden

Zijn dood vertelt mij van het leven
Dat sterker is want na de derde dag
Wordt ’t lichaam door God zelf verheven
Stond Hij weer op in grote kracht

Zijn lichaam rustte, slechts drie dagen lang
De tranen vloeien tot in ’t heden
Maar Christus heeft voor jou gestreden
En hij ontmoet je straks met englenzang