Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De toekomst

De toekomst

De toekomst
ligt aan banden
gesmeed
aan heden en verleden
omgord
met gouden randen
versierd
met paar’len tranen
maar veilig
als een weg
omsloten
door Gods Vaderhanden.

De toekomst
ligt verborgen
in de holte
van het nu.
Wanneer hij neemt
de vlucht
naar morgen
draagt hij u
en uw daden mee.

De toekomst
Ligt ook open.
Want na vandaag
ga ik de toekomst
binnenlopen
en elke dag opnieuw
is daar de strijd
van het moment
tot eens
de Nieuwe Dag begint.

Uit: Gods laantje