Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

De Trooster is gekomen

De Trooster is gekomen

De pinksterbloemen bloeien
de zon heeft ze gekust
God laat ze steeds weer groeien
wees daarop maar gerust
ik mag er van genieten
God gaf ze ook aan mij
met al die kleine dingen
maakt Hij zijn kind’ren blij.

En elke nieuwe morgen
geeft Hij mij levensmoed
wil Hij ook voor mij zorgen
zoals een Vader doet
de Geest wil in mij wonen
dan leef ik als Zijn kind
Hij zal het ieder tonen
dat Hij mij zeer bemint

De pinksterbloemen bloeien
ze roepen het weer uit
de Trooster is gekomen
beloofd aan Christus’ bruid
door Hem kan ik getuigen
dat Christus stierf voor mij
laat alle knie zich buigen
want Hij alleen maakt vrij.

te zingen op de wijs van: “Op bergen en in dalen”