Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Die lijdt om Christus’ wil

Die lijdt om Christus’wil

Mijn gebed is er voor jou
Ik breng het voor Gods troon
‘k bid of Hij je in zijn trouw
verlossen wil van smaad en hoon.

Jij lijdt om Christus’ wil
verdrukking en veel pijn
het maakt mij klein het maakt mij stil
waarom dit zo moet zijn?

Heb ik het soms verdiend
te leven in een welvaartstijd
met rust en vrede om mij heen
waarin ik ongestraft zijn naam belijd?

Ik bid God voor de mensen
gevangenen van Satans macht
breek harten van hen open
zodat men het van U verwacht.

Ik bid U voor verdrukten
dat zij tesamen één
met de verdrukkers U vereren
U en anders geen.