Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Door de wereld gaat Gods Woord

Door de wereld gaat Gods Woord

Mijn Geest zal spreken zegt de Heer
in ieder tong en taal
stormend daalt Hij op u neer
de vlammen zullen branden
onblusbaar is zijn vuur.

Hij zal het hart verteren van hen
die niet hebben gehoord
toen Ik tot hen kwam spreken
bracht mijn onfeilbaar Woord
door werkers van het eerste uur.

Mijn Woord gaat door de wereld
tot aan de Jongste Dag,
geen mens kan het verstoren
geen aardse mens of helse macht
totdat de laatste tot Mij is gebracht.

Zo zal mijn Geest zich spreiden
tot het eind der tijden
de getrouwen zullen het verstaan
met een loflied op hun lippen
mogen zij tot mijn rust ingaan.