Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Dorre vlakten zullen bloeien

 

Dorre vlakten zullen bloeien

Dorre vlakten zullen bloeien
De Levensvorst heeft ze gevoed
Door ‘t kostbaar bloed weer groeien
De dood verdwijnt voorgoed

De vijand werd verslagen
Daar aan het kruis van Golgotha
Drie dagen moest Hij toen nog dragen
De overwinning was reeds daar

Dit teken heeft Hij ons gegeven
De dood is slechts een open poort
De weg voor ons naar eeuwig leven
Daar waar geen wanklank wordt gehoord.