Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Een stille kracht

Een stille kracht

Van oost naar west
waait onverwacht
een stille kracht
die harten overwint.

Begonnen als
een vlammend vuur
brak Hij de muur
voor alle mensen.

Profetisch woord
gedreven Geest
wordt nu gehoord
op ‘t pinksterfeest

Nog waait de wind
die bodem vindt
waar wij het
niet verwachten.