Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Eeuwigheidsland

Eeuwigheidsland

In het verre land waar vrede heerst
aan de horizon of iets daar buiten
ziet mijn hart een hemels licht
waar gordijnen nooit meer sluiten

waar de nacht geen nacht meer is
maar helder licht schijnt over mensen
Hijzelf verdrijft de duisternis
daar is de mens voor eeuwig wakker

het zwarte kleed is in zijn bloed
gewassen en is zuiver wit
en elke morgen is er weer die gloed
van liefde waar geborgenheid in zit.