Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

En Job vertrouwde….

En Job vertrouwde…..

In het land van Uz
leefde Job oprecht
God zegende hem, dus
werd door satan toen gezegd
God sla hem maar met plagen
wie zal dan nog wagen
In het leven
U de eer te geven

Job had veel verdriet
rampen troffen hem
maar God, verliet hij niet.
Verhief hij niet zijn stem
de Heere heeft gegeven,
ook al begreep hij ’t niet,
de Heere heeft genomen.
Job had veel verdriet.

Satan zag toen Jobs vertrouwen
en wilde verder gaan
neem zijn hebben en zijn houwen
en tast zijn leven aan.

God stemde toe
maar niet zijn leven
mocht in de waagschaal staan
satan werd beperkte macht gegeven.
Regeert niet over Jobs bestaan.
God geeft en neemt het leven
daar komt het steeds op aan.

Job hield stand in een zware strijd
al vroeg hij zich soms af
waarom ben ik op aard gekomen
waarom niet gelijk in ’t graf.

Een zwart gordijn hing over Job zijn leven
maar hij vertrouwde op zijn Heer
hem is daarna weer veel gegeven
vreugde keerde weer
satan heeft niet overwonnen
Jezus streed voor ons de zware strijd
de bazuin der overwinning is begonnen
houd moed, nog slechts een korte tijd.