Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

En toch…..Hij overwon

En toch……Hij overwon

In het stille ochtendlicht
Werd de dood ontwricht
Werden doeken slecht gevonden
In het graf  waar engelen stonden

In het bruisend ochtendlicht
Kreeg satan een gezicht
Sloegen bommen om zich heen
Bleef een kind toen heel alleen

De hemel huilt, de aarde treurt
Om alles wat er steeds gebeurt
Toch zal het kwaad niet overwinnen
God wil met ons opnieuw beginnen

Want in die stille vroege morgen
Hoefden zij het lichaam niet verzorgen
Het graf was leeg omdat Hij overwon
En zo de dood hem niet meer doden kon.

De satan strijdt zijn laatste strijd op aard
Gaat met geweld en dood gepaard
Zijn angst is groot hij wil regeren
Maar Jezus overwon, de Heer der Heren.