Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ere aan de Heere

Ere aan de Heere

Hemels licht schijnt in de nacht
jubel englenschaar jubel het nu uit
ere aan de Heer, Hij maakt bekend
dat de verlosser is geboren.

De boodschappers dalen neer
verschijnen op het veld van Efratha
God heeft welbehagen in de mens
een verloren wereld ziet het Licht

Zing in ‘t donker van de nacht
Jubel het uit ere aan de Heere
Zijn vrede daalt hier op de aarde neer
God heeft nu weer vreugde in de mens.