Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gebed om wijsheid

Gebed om wijsheid

Ik vraag om wijsheid Heer
U wilt het onvoorwaardelijk geven
dat hebt U mij geleerd
een leidraad in mijn leven.

Mijn hart is soms zo eigenwijs
denkt het zelf te weten
dan ga ik zonder U op reis
ben ik Uw woord vergeten.

Maar U Heer bent geduldig
ook als het mij niet past
en ik dan weer veelvuldig
draag mijn eigen last.

Wilt U mij toch die wijsheid geven
die elk verstand te boven gaat
laat mij niet in werelds dwaasheid leven
verlicht mijn ziel zodat
ik met Uw wijsheid leven ga.