Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gebedsverhoring

Gebedsverhoring

Ze zit ineengedoken voor het raam
haar ogen afgewend en strak gericht
op het pad of is ’t de levenslaan.
Een diepe plooi in haar gezicht.

Haar zoon is van haar heengegaan
ik kan het niet begrijpen
moeilijk zijn Gods wegen te verstaan
hij kon nog zoveel taken krijgen.

Plotseling werd hij toen ernstig ziek
zij heeft voor hem zoveel gebeden
totdat zijn geest het lichaam achterliet
waarin hij moedig had gestreden.

Ze zit ineengedoken voor het raam
ik probeer haar blik te vangen
en zie in elke oog een traan
maar ook een diep verlangen.

Mijn keel zit dicht ik kan niets zeggen
de stilte is een deken om ons heen
voor haar hóef ik niks uit te leggen
ze legt haar handen op mijn been.

Dan spreekt zij het verlossend woord.
Ach kind, hij is nu toch genezen
God heeft mij wel verhoord
al moest het ànders wezen.