Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Geest van God

Geest van God

Stil…hoor…luister
het gefluister
van de wind
zij wakkert aan
waar ze geen rust
meer vind.

Plots gaat zij tekeer
het overweldigt
allen die te saam
gestroomd zijn
in Gods naam.

Ik zie niet, ik voel niet
ik merk slechts op
het geluid als van
het ongrijpbare
wonder, bijzonder.

Geest van God
waarheen zij gaat
branden harten
stormen hoofden
fluistert zij zacht
kom weer terug.