Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Zeven stille tranen

Zeven stille tranen

Eén traan heb ik gevangen
twee leg ik ter aarde neer
drie vliegen met de vogels
vier komen bij de Heer
vijf rusten in mijn hart
zes deel ik met een ander
zeven tranen stil verdriet
ziet niemand meer
maar ik zal je missen
er is geen ommekeer
want jij mijn kind*
bent nu bij de Heer en ik
hier nog op aarde
zal biddend blijven strijden
eens zie ik je weer.

* kind kan vervangen worden door iets anders.