Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gods ontferming

Gods ontferming

Plots is het in je leven
de wereld staat dan stil
je denk, waarom mij gegeven
is dit nu, wat God wil?

Een ziekte neemt beslag
je lichaam wil niet meer
je weet eens komt de dag
dan ben ik bij mijn Heer.

Toch worstel je met vragen
het antwoord is er niet
ook dan word je gedragen
verlicht Hij jouw verdriet.

Gods hand zal zich ontfermen
want Hij geeft kracht naar kruis
zo zal Hij je beschermen
tot in het Vaderhuis.

Als jij het morgenlicht
aanschouwen mag in glorie
Geeft God aan jouw geliefden zicht
op die eeuwige victorie.