Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gods volheid in Christus (Kol.1: 15-20 )

Gods volheid in Christus

Voor heel de schepping was geboren
Voor iets uit niets op aarde kwam
Werd eerst het Beeld van God geschapen
De eerstgeboren Zoon trad aan
Door Hem is alles eens geschapen
‘t Bestaan ligt in de Zoon van God
Zijn volheid is Gods welbehagen
De Eersteling naar Zijn gebod.

Hij is het Hoofd van Zijn gemeente
Die uit de dood verrezen is
Zijn bloed zal heel de aard verzoenen
Wanneer Zijn dag gekomen is
Zoon van Heer, laat elk zich buigen
De hele schepping treedt dan aan
Ze zullen eens van U getuigen
Slechts in de Zoon ligt ons bestaan.

Te zingen op de wijs van Ps 98.