Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gods woord alleen

Gods woord alleen

De ware wijsheid geeft de Heer
Aan ieder die zich tot hem keert
Voor wie geroepen is door hem
En luistert steeds naar Jezus’ stem

Beroem u niet op eigen kracht
Want wie het van zichzelf verwacht
Wordt als de dwaze maagden eer
Niet aangenomen door de Heer

Hoor nu het woord van onze God
Hij geeft de liefde als gebod
Voor allen die je naaste zijn
Voor alle mensen groot en klein

Wie achting heeft voor ’s Heren woord
Geen eigen weg die hem bekoort
Geloof heeft als een kind gelijk
Zal groot zijn in zijn koninkrijk.

Melodie Ps 134