Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Goede Vrijdag brengt nieuw leven

Goede Vrijdag brengt nieuw leven

De hemel is in rood gekleurd
Zucht om het bitter lijden
Dan neemt het zwart de overhand
Zal Hij de aarde toch bevrijden?

Er heerst een stilte onbeschrijf’lijk
De spanning stijgt ten top
Totdat op aard een stem weerklinkt
Het is volbracht naar Zijn gebod

De aarde krijgt een nieuw gezicht
Voor wie het wil geloven
De vijand is voor Hem gezwicht
Nu zal een nieuwe toekomst komen

Nu mogen allen die hem eren
Om wat Hij heeft volbracht
Zich vrijmoedig tot de Vader keren
Omdat Hij op hen wacht.