Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Goede vrijdag

Goede Vrijdag.

Op weg naar het paasfeest komen we eerst langs Goede Vrijdag.
Toen ik de woorden Goede Vrijdag las moest ik aan een gedeelte denken uit Mattheus 19: 16. Daar komt iemand naar Jezus toe en noemt Hem goede Meester.
Jezus zegt dan:” wat is goed. Alleen God is goed”.
Als we nadenken over Goede Vrijdag, denken we aan het lijden en sterven van de Zoon van God. Het verhaal is bij hen die met de bijbel vertrouwd zijn over- bekend, ja ik zeg overbekend want velen hebben het van jongs af aan al gehoord. Toch merk je steeds weer dat het bij velen niet doorgedrongen is hoe groot ook het lichamelijk lijden van de Here Jezus geweest moet zijn. Ik sprak met iemand die het verhaal al vele malen gehoord had maar de film van het lijden van Jezus ook wilde zien. Nadien zei hij tegen mij: “Ik wist niet dat Jezus zo geleden had en nu ik het gezien heb kan ik pas geloven”.
Toch is het lichamelijk lijden niet het ergste geweest. Als Jezus aan het kruis hangt hoor je Hem niet klagen, Hij zegt alleen dat Hij dorst heeft, maar wanneer de Vader Hem verlaat houdt Hij het bijna niet meer uit. Dan schreeuwt Hij het uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten. ”
Heel Zijn lijden is zwaar maar het allerergste van alles is dat de Vader Hem niet meer wil. De Vader zegt: “ Red je maar, Ik zie alle zonden die de mensen gedaan hebben en er moet voor geboet worden de mensen kunnen het niet dus nu moet jij de straf dragen en Ik wend mijn aangezicht van jou af”.
Als Jezus alleen mens zou zijn geweest, zou Hij dat nooit volgehouden hebben maar Jezus is ook de Zoon van God en gelukkig kon Hij het in zijn Godheid volhouden.
De schreeuw naar de Vader werd gevolgd door het verlossend woord:” Het is volbracht”.
Goede Vrijdag bij het sterven van Jezus. Het klinkt onlogisch maar er is geen betere dag dan Goede Vrijdag. Zonder deze dag waren wij verloren, want dan was de straf die wij moesten ondergaan volledig op ons neergekomen en dat had niemand volgehouden.
Jezus zegt in Matth. 19:16 niemand is goed dan God alleen.
Wij mogen Hem dat nazeggen. Wij kregen van Hem Goede Vrijdag, omdat deze Goede God ons niet verloren wilde laten gaan maar als Zijn kinderen weer wilde aannemen door het werk van Zijn Zoon op onze Goede Vrijdag.
Gelukkig de mens die dit gelooft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>