Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Heel mijn hart

Heel mijn hart

Heer ik wil met heel mijn hart
U loven prijzen in mijn lied
U toegewijd zijn elke dag
ook al begrijp ik U soms niet

Uw liefde vult mijn leven
en Jezus zegt wees maar verblijd
dat je weer Gods kind mag wezen
van nu en tot in eeuwigheid.

Heel mijn hart springt op van vreugd
wanneer Uw liefdeswoord mij vult
Uw schepping die mij zeer verheugt
laat zien dat U steeds zorgen zult.