Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Heer met opgeheven handen(1)

Heer met opgeheven handen

Heer met opgeheven handen
ging U van de aarde heen
naar de Vader in de hemel
maar U liet ons niet alleen
U heb naar ons toegezonden
Hem waarin wij zijn verbonden
Tot men U ontmoeten zal
met een luid bazuingeschal.

Heel de wereld mag het weten
U bent de verrezen Heer
zult Uw kind’ren nooit vergeten
want de Trooster daalde neer
waar de liefde wordt gevonden
zijn wij in ‘t geloof verbonden
is de hoop een heilig vuur
in dat Goddelijke uur.

te zingen op melodie: Jezus leven van mijn leven gez. 182 Lvk
er is een tweede versie met een iets andere tekst en een nieuwe melodie