Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Heer met opgeheven handen (2)

Heer met opgeheven handen

Heer met opgeheven handen
ging U weer van ons heen
naar de Vader in de hemel
toch zijn wij niet alleen

U beloofde ons de Trooster
die bij ons blijven zal
tot wij eenmaal U ontmoeten
met groot bazuingeschal

heel de wereld mag het weten
U de verrezen Heer
zult uw kind’ren nooit vergeten
de Trooster daalde neer

waar de liefde wordt gevonden
hoop als een brandend vuur
met ‘t geloof samen verbonden
een Geestelijke muur.

Dit is een 2e versie met een iets gewijzigde tekst. Er is een melodie op gemaakt door Jan Hendrik van Schothorst. Ook zeer geschikt voor een kinderkoor
Er is een 1e versie op een bekende melodie