Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Heilige Geest kom binnen

Heilige Geest kom binnen

Wind van woorden
gesproken
in een vlam
van Godd’lijk Licht
weergalmt
nog in mijn oren
in het huis
door U gesticht.

Heilige Geest kom binnen
vervul de bovenzaal
zodat de mensen
Uw Kracht die niet
te stuiten is
voelen
in hun hart

doorboor het leven
met de scherpte
van Uw Woord
gesproken heilsbelofte
voor eeuwig vervuld
fundament voor Het Leven.