Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Herinneringen

Herinneringen

herinneringen blijven leven
zolang ze in je leven blijven
het leven wil je zoveel geven
levenswijsheid in de tijd

levenswijsheid wordt er elke dag
aan je leven toegevoegd
zodat je die gebruiken mag
laten zien hoe God je droeg