Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Het grote wonder (kerstlied voor kinderen)

Het grote wonder

Maria zong een lied
Voor ’t kindje klein en teer
Geboren in een stal
Messias onze Heer

De sterren straalden zacht
Bij herders op het veld
Ze hielden trouw de wacht
De schapen zijn geteld

En in die stille nacht
Daalt plots een engel neer
Met heerlijkheid omstraald
Vertelt hen van hun Heer

Ga nu naar Bethlehem
Je vindt een kindje, klein
In doeken reeds gehuld
Hij wil je Redder zijn

De eng’len loofden God
Prezen zijn heil’ge Naam
De herders gingen snel
Troffen toen Jezus aan

Een wonder groter kan
Er niet op aard bestaan
De liefde van de Heer
Moet door de wereld gaan

Zing nu het eng’len lied
Ere aan God de Heer
Door ’t kind van Bethlehem
Keert vrede met Hem weer.

Melodie: gezang 294 L.v.K. 1973 (Laat komen Heer uw rijk)