Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Het rijk van de tegenstander

Het rijk van de tegenstander*

In het rijk van de tegenstander
heerst het duister
worden mensen onteerd
worden kinderen genegeerd

in het rijk van de tegenstander
telt een leven niet
overwint de razernij
zijn ze met de doden blij

in het rijk van de tegenstander
is oorlog en geweld
een raket die doden telt
waarna men stelen kan

in het rijk van de tegenstander
is men autonoom
eert men niet de Schepper
maar slechts eigen droom

mens zie het onder ogen
dat rijk zal eens vergaan
maak er geen deel van uit
God biedt zijn liefde aan.

(lees hierbij 2 Kor. 4)
* een vertaling van de naam satan is tegenstander.