Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Het wrede monster………oorlog

Het wrede monster…..oorlog

De nacht is stil
Het duister roert in
de onbewogen lijken
als de hand van een schilder
in het zwarte verf

zal er een teken komen
op het doek van de aarde
heeft het leven zijn
waarde verloren, zullen de
stille woorden nog stiller

worden tot ze barsten
de zee rood zal kleuren
de herinnering kreupel zal gaan
omdat de liefde zijn weg
niet meer kan vinden

God, roep een halt toe
laat Uw vrede zien, het licht
van Uw liefde schijnen
in de duistere harten van hen
die op macht belust zijn.