Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Hij gaf mij een stem

Hij gaf mij een stem

Bergen hoe machtig verheven
Dragen het lied van de Heer
Gods adem kan ze doen beven
Storten als puinhopen neer

Bergen hoe machtig verheven
Zingen het lied van de Heer
Wanneer de winden er zweven
Tussen de rotsen steeds weer

Bergen hoe machtig verheven
Laten mij juichen voor Hem
Die dit alles gemaakt heeft
Gaf mij daarvoor een stem.