Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Hoopvol (Rom. 12:12)

Hoopvol

Waar zal mijn blijdschap wonen
Als ik de hoop niet ken
Die U mij hebt gegeven
Hoe zal ik mijn liefde tonen

Hoe kan ik geduldig zijn
Als ik de hoop niet ken
Die mij door tijden draagt
Van verdriet en pijn

En lijd ik soms verdrukking
U geeft mij nieuwe hoop
Ik zal gerust uw wegen gaan
Want ‘t gebed leidt tot volharding.

n.a.v. Rom 12:12

uit de bundel: Waar vind je geluk?