Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ik kan niet zonder U

Ik kan niet zonder U

Ik vouw mijn handen Heer
en sluit mijn ogen
leg mijn leven voor U neer
en wil Uw naam verhogen

U ziet mij in genade aan
want ik ben Uw kind
door Jezus mag ik voor U staan
geheiligd en bemind

toch is het strijden
elke dag met eigen vlees
dan moet ik Heer belijden
als Jezus er niet was geweest

moest ik ter helle nederdalen
het lijden ondergaan
want Heer ik kan het niet betalen
de schulden die ik heb begaan.

Ik buig mijn knieën Heer
U opende mijn hart
de Geest die leert mij telkens weer
te wand’len op Uw pad.