Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

In de woestijn van mijn bestaan(40-dagen tijd)

In de woestijn van mijn bestaan

Mijn weg ligt Here open voor uw ogen
voor mij is slechts de horizon gebogen
als ik niet weet waar ik moet gaan of staan
gaat u vooraan

Ik ga uw weg Heer leer mij niet te klagen
bezinnen wil ik meer dan veertig dagen
in de woestijn van ‘t dagelijks bestaan
achter u aan

Uw Woord vertelt mij van de juiste wegen
mijn toekomst krijgt zijn glans al door uw zegen
u zorgt bij dag en nacht voor mij altijd
voor zekerheid

Want Christus heeft voor mij aan ‘t kruis geleden
de weg van heil mag ik door hem betreden
vertrouwend ga ik naar ’t beloofde land
aan Jezus’ hand.

melodie: Ps 101
geschreven bij het 4e “40-dagen tijd” gedicht: Woestijnleven