Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

In een donkere wereld

In een donkere wereld

Het licht lacht in de morgengloed
wanneer het donker is verdwenen
met U Heer is het leven goed
met U wil ik beginnen

en elke nieuwe morgenstond
vertelt mij van uw grote liefde
als ik ontwaak, na rust die ‘k vond
de nieuwe dag ten zegen

Uw Licht verlicht mijn levenspad.
Uw liefde leidt mij op uw wegen
ook toen ik donk’re wolken had
U droeg mij door het leven

Uw Licht lacht in de morgengloed
als zegen is hij mij gegeven
ik draag het Heer vol goede moed
ga ik mijn weg door ’t leven.

Laat zo Uw Licht ten leven zien
voor deze wereld vol gevaren
opdat een ieder Heer U dien
uw liefde mag ervaren.