Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

In het huis van God

In het huis van God

Hoe heerlijk is het Heer
wanneer ik broer en zus ontmoet
die U voor mij hebt uitgekozen
wanneer ik hen begroet
zie ik uw liefde stralen
de vreugde in mij dalen
wat zijn uw wegen goed

Hoe heerlijk is het Heer
wanneer wij binnengaan
in uw heerlijk huis om daar
uw woord weer te verstaan
uw zegen daalt er neer
en kleinen, groten Heer
wilt U hier steeds ontmoeten.

Hoe heerlijk is het Heer
wanneer Uw Woord dan opengaat
uw dienaar tot ons spreekt
’t daalt neer als vruchtbaar zaad
de blijde klanken stijgen op
een kleurenmelodie voor U mijn God
mijn hart springt op van vreugd.

Hoe heerlijk is het Heer
als samen wordt gebeden
voor die noodlijdend zijn
uw naam wordt hier beleden
hoe heerlijk is het Heer
mijn broertjes, zusjes te begroeten
en U mijn God weer te ontmoeten.

Maar Heer wanneer in deze tijd
een wereldwijde pandemie
waaraan het mensdom lijdt
en wij dan samen niet
uw naam mogen belijden
dan bidden wij tot U
wilt u ons weer bevrijden.

Want

Hoe heerlijk is het Heer
als wij weer samen mogen komen
voor uw Heilig aangezicht
geen angst om broeder, zuster te besmetten.
Weer woord en daad op hen gericht
een arm die om een schouder ligt
dan krijgt de liefde een gezicht.

Hoe heerlijk is het Heer
om zo uw kind’ren te ontmoeten
in vreugde iedereen begroeten
een woord spreken waar nodig is
een hand geven als verbintenis
opdat Gods liefde zichtbaar is
dan schijnt Zijn licht in de duisternis.

Hoe heerlijk is het Heer
om kind van u te zijn.