Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Is de hemelvaart van Christus een feest voor ons?

Is de hemelvaart van Christus een feest voor ons?

 

Na drie dagen stond Jezus weer op uit het graf. Wat een feest. De mensen die van hem hielden waren erg verdrietig. Verdrietig ben je als er iemand sterft. Je weet dat ze niet meer terug komen en dat je niet meer met ze kunt praten. Sommige mensen praten dan wel tegen een foto, maar je zult nooit een antwoord krijgen.

Dus je kunt begrijpen dat de mensen erg blij waren toen de Here Jezus weer uit het graf kwam. Ze wilden Hem altijd bij zich houden. Maar de Here Jezus had al gezegd dat Hij weer naar de Vader in de hemel terug zou gaan. Daar wilden ze eerst niet aan denken.

Op een morgen nam de Here Jezus zijn vrienden mee naar een berg. Het zou een afscheid worden, een definitief afscheid hier op deze aarde.

De Here Jezus had zijn taak er op zitten en moest nu weer terug naar de hemel. Moest? Ja, Hij moest terug want anders zou de Heilige Geest niet naar de aarde gezonden worden. De Heilige Geest zou altijd bij de mensen blijven. De Heilige Geest wilde de mensen verder helpen om de Vader lief te hebben en om alles wat ze meegemaakt hadden aan alle mensen te vertellen. Later zouden andere mensen het weer doorvertellen en zo mogen wij het nog steeds vertellen. Daar zorgt de Heilige Geest voor.

Dat is soms erg moeilijk zijn want sommigen worden daardoor zelfs gedood .

Maar de Here Jezus zou ons toch ook kunnen helpen?

De Here Jezus had nog een andere taak. Hij had voor ons de zonde betaald maar wij moeten dat wel geloven, wij moeten het wel aannemen.

Nu is de Here Jezus naar de hemel gegaan om daar voor ons te pleiten bij de Vader. Pleiten is een moeilijk woord het betekent dat de Here Jezus zegt tot de Vader: Jan (of vul je eigen naam maar in) heeft mij lief en nu mag hij straks als het zijn tijd is bij Mij in de hemel komen want ik heb voor zijn zonden betaald.

De Here Jezus maakt nu een plaats voor ons in de hemel. Als wij dan naar de hemel gaan is onze plaats klaar en mogen wij Hem daar liefhebben zonder ooit nog verkeerde dingen te doen of te denken.

Is hemelvaart een feest voor ons? Ja, want wij mogen blij zijn dat de Here Jezus voor ons op aarde geweest is en zelfs nu in de hemel nog voor ons werkt. Daarom is hemelvaart een feest al merk je er vaak niet zoveel van dat het een feestdag is.

Toch vieren wij het feest van de hemelvaart van Christus.

Het wordt een nog groter feest als de Here Jezus weer terug komt.