Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Je bent bemind

Je bent bemind

De zon lacht achter de donkere wolken
Maar ik zie hem niet
Mijn ogen zoeken het helder licht
Maar ik vind het niet
De dag lijkt als de nacht zonder sterren
De dromen houden op te bestaan
Wanneer zal er een lichte horizon komen
Waarnaar mijn weg zal gaan
Ik draai mij om en zie mijn lachend kind
Haar toekomst richt zich op die horizon
Waar zij straks haar bestemming vindt
Ik neem haar hand, loop met haar mee
En zie een herder met zijn kudde
Ik zeg hij zorgt voor al zijn schapen
Zo zorg de Heere ook voor jou
Want weet je Hij hoeft nooit te slapen
Hij blijft je altijd trouw
Ik leer door haar dat ‘k moet vertrouwen
En worden als dit jonge kind
Op donkere wolken kun je toch niet bouwen
Maar in Gods licht ben je bemind.