Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Je Redder is geboren (kerstlied voor kinderen)

Je Redder is geboren

Geboren in een donk’re nacht
Kwam Jezus naar de aarde
Al eeuwen was op Hem gewacht
Profeten openbaarden
Uit Davids stam
Komt eens het Lam
En Hij brengt ons dan vrede
Verhoort onze gebeden

Wij zingen blij tot eer van Hem
Omdat Hij is gekomen
Herder zo sprak een eng’lenstem,
De boodschap is vernomen,
Ga naar een stal
Geloof het al
De Heiland is geboren
Je mag hem toebehoren

Wij zingen met de eng’len saam
De vrede zal nu komen
Want wie gelooft in Jezus’ naam
Heeft God een welbehagen
Zing dus voor Hem
Met hart en stem
Je Redder is geboren
Je mag Hem toebehoren

Melodie: gezang 296 L.v.K. 1973( Ik kom met haast roept Jezus’ stem)