Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Kerstfeest draagt de naam van vrede

Kerstfeest draagt de naam van vrede

Het hemels licht daalt op de aarde neer
het Kind geboren in een stal
dat vrede brengt in onze harten
waardoor de haat verdwijnen zal

Gods zoon heeft toen de weg genomen
waarop mensen in het leven staan
als man sprak Hij je moet de smalle weg
van liefde voor de Vader gaan

Hij zei gelukkig zijn de vredestichter
hen die Gods woord verstaan
zullen vertellen van Gods vrederijk
eens oog in oog met hun Schepper staan.

Kerstfeest draag de naam van vrede
doordat de Vredevorst geboren is.
Dragen wij die fakkel mede?
Vertel allen dit geheimenis.