Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Kleuren van God

Kleuren van God

Kleuren van Gods regenboog
Verbind de hemel met de aarde
draag een boodschap voort
lig als teken in zijn hand
vertel van het verdronken land
vernieuw met Hem de band

Kleuren van Gods regenboog
Vertel mij het grote wonder
Van de liefde hemelhoog
Van verlossing en verzoening
Van vernieuwing door voldoening
Geef mij inzicht van omhoog