Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Leven met Christus

Leven met Christus

Gebonden tot de dood.
Het strijdend hart
dat om verlossing smeekt
van schuld en smart.

Verzoening, eeuwig leven
lichtpunt van de ziel.
Gaande door de stormen,
getild toen het weer viel.

Ontbonden in de dood.
Verlost; omrande tijd
ligt verborgen; het heden
kent de eeuwigheid.